Waarom Quantumlight Ademwerk?

De meeste mensen leven vanuit indrukken uit het verleden en projecteren deze voortdurend op hedendaagse situaties. Ze zijn er rotsvast van overtuigd dat die projecties iets met de werkelijkheid te maken hebben. Een voorbeeld: iemand die paranoide is, draagt altijd een zekere angst met zich mee en projecteert die angst constant op relatief onschuldige situaties. Daardoor ondergaat hij die geprojecteerde angst telkens opnieuw en ervaart het als echt. Zo wordt die angst steeds groter, terwijl er in werkelijkheid helemaal niets is om bang voor te zijn. In feite zijn we allemaal een tikkelje paranoide. We dragen allemaal angsten met ons mee die niet reeel zijn.We zouden er niet bang voor hoeven te zijn. Maar zolang we ze als herinneringen met ons meedragen en projecteren op de werkelijkheid, denken we dat ze echt zijn. Quantumlight Ademwerk probeert je achter je projecties te laten kijken en de werkelijkheid te laten zien. Hierdoor kun je de keus maken om op de werkelijkheid in te gaan, in plaats van op je projecties.