Rebirthing Ademwerk

Rebirthing Ademwerk is een bewustwordingsmethode waarbij de ademhaling centraal staat. Tijdens een rebirthing-sessie wordt de inademing verbonden aan de uitademing in een voortdurend ontspannen ritme. In een reeks van sessies wordt er naar gestreefd de ademhaling te bevrijden van spanningen, waardoor er een volledige ademhaling ontstaat. De werkzaamheid van een rebirthingproces komt neer op het voltooien van niet afgemaakte vroegere ervaringen, die onder de bewustzijnsdrempel een eigen leven leiden. Dit kan een beperkende invloed hebben op het dagelijkse leven. De verbonden ademhaling zorgt voor een psychologische schoonmaak waardoor het hier- en nu intenser wordt ervaren. Het is het ervaren van eenheid tussen lichaam en geest. Wanneer de adem eenmaal bevrijd is, wordt ze dieper en ruimer. De kracht die geblokkeerd was komt weer vrij. Dit zorgt weer voor voldoende energie om de complexe realiteit van het leven aan te kunnen. Tevens wordt de mogelijkheid geschapen om contact te maken met diepere lagen van de psyche. Hierbij kunnen intense gevoelens van vrede en geluk worden ervaren . Dit kan zowel een diepgaande ervaring zijn, als een stil gebeuren.
Lees meer over Rebirthing