Vipassana

Vipassana of inzicht meditatie is van oorsprong een boeddhistische meditatievorm. Centraal staat bij deze meditatie het ontwikkelen van “aandachtig zijn“ Dit hoef je niet te leren want het is van nature al beschikbaar. Het is een aanwezig zijn in het hier-en nu, met alles wat zich aandient en dit op een directe en neutrale manier te observeren. Dit is ook de essentie van het Quantumlight Ademwerk. Dat kan het observeren van je ademhaling , je lichaam, gedachten, gevoelens of emoties zijn. Maar ook datgene wat je ziet, hoort, ruikt of proeft. Vipassana Meditatie is het waarnemen van alle lichamelijke en mentale verschijnselen die in ons bewustzijn verschijnen, zonder daarover te oordelen. Zo leer je om de bril van het verleden af te zetten en het hier-en nu te zien zoals het in werkelijkheid is. Waardoor je beter kunt begrijpen hoe je als mens in elkaar zit. Bovendien leer je hoe je op een andere wijze om kunt gaan met emoties zoals angst, boosheid, verdriet, enzovoort. Dit is een bewustwordingsproces met als doel leven met werkelijk geopende ogen, waarbij je niet meer gehinderd wordt door beelden uit een fictief verleden. Dit betekent loskomen van wie je dĂ©nkt dat je bent en ervaren wie je werkelijk bent.