Het hier-en nu

Het verleden bestaat niet. Alleen het 'hier en nu' bestaat. Wat we ons verleden noemen zijn slechts herinneringen, vergeelde foto's van wat ooit 'hier en nu geweest is. Die foto's hebben geen andere betekenis, dan die welke wij eraan toekennen. Als je in het verleden door een tijger gebeten bent, kan een foto van een tijger mogelijk angst oproepen. Maar door een foto van een tijger kun je nooit gebeten worden. Toch leven we vaak alsof het zogenaamde verleden nog bestaat. Maar voor het heden heeft dit geen enkel belang. We zijn gehypnotiseerd geraakt door angstbeelden die samenhangen met herinneringen uit het verleden of zelfs door interpretaties daarvan. Deze herinneringen die in ons onderbewustzijn zitten, omdat ze destijds te bedreigend waren om onder ogen te zien, bepalen in grote mate ons huidige leven. Ze zijn de bron van al onze angsten en zorgen. Vandaar dat het nu soms heel veel moed en moeite kost om je onderbewuste te overtuigen van de onontkoombare waarheid dat het verleden niet meer bestaat.