Ten geleide

Het Quantumlight Ademwerk is een combinatie van een aantal technieken die duizenden jaren geleden in India reeds werden gebruikt, maar zijn aangepast aan ons huidige hogere en veeleisende levenstempo. De beginselen van de Vipassana ademmeditatie worden gecombineerd met een krachtige ritmische verbonden ademhaling (rebirthing) en evocatieve muziek. Samen leidt dit tot een zeer effectief geestverruimend proces Het Quantumlight Ademwerk is geinspireerd op het werk van wijlen Jeru Kabbal (Santosh) uit het begin van de jaren negentig. Zijn basisprincipe is dat er in het hier-en nu eigenlijk geen problemen bestaan. Maar omdat we nog kijken door de bril van het verleden zijn we er vast van overtuigd dat er wel degelijk problemen bestaan. Daarom ontwikkelde hij de Quantum Light Breath om mensen aan den lijve te laten ervaren dat zijn basisprincipe wel eens waar zou kunnen zijn .